تبلیغات
رازهای نهفته در شمع - قدرت شمع

رازهای نهفته در شمع

درمان بیماریها ،پاک سازی مکان از انرژی منفی،پاک سازی درون توسط شمع ، تحقق زودتر آرزوهای خود به کمک شمع

چرا در اكثر مراسم روحانی، دینی، عرفانی و جادوگری از شمع استفاده میشود؟هستی از چهار عنصر تشكیل شده است باد – خاك – آب - آتشوقتی چیزی را از هستی درخواست میكنیم باید به شكلی این خواسته را به گوش شعور نهفته در آن برسانیم .دعا كردن لفظی پیام ما را از طریق هوا به شعور هستی انتقال میدهد و حرز و نبشته از طریق خاك هر چه طرق رساندن پیام متعدد تر باشد اجابت آن محتملتر است، مثلا اگر خواسته را به صورت دست نوشته به آب بسپاریم از دو عنصر خاك و آب استفاد كرده ایم ...
راز قدرت شمع در این است كه چهار عنصر اصلی هستی را یكجا در خود جمع كرده است ...
در موم شمع عنصر خاك و زمین نهفته است . در شعله شمع آتش و دود ، شمع عنصر هواست و موم ذوب شده آن نشانگر عنصر آب...بنابراین شمع با ظاهری ساده و اندازه ای كوچك قدرتی غیر قابل تصور برای ارتباط با شعور باطنی هستی دارد . شمع با سوختنش، با ذوب شدن مومش و با برخاستن دودش در خواست شما را تا عرش بالا میبرد و تمام نیروهای الهی و ملكوتی را برای تحقق بخشیدن تجسم ذهنی شما بسیج میكند . شمع نشان دهنده نور حقیقت و خرد است. هر كس حداقل یك بار از نیروی جادویی شمع استفاده كرده است، در حالی كه از قدرت آن بی خبر بوده و آن فوت كردن شمع كیك تولد است و آرزویی كه در آن لحظه تصور كرده استرنگ بندی شمعها بستگی با توجه به درخواستی كه از آن میشود متفاوت استزمان استفاده از شمع جادویی نیز بسیار مهم است و باید چرخه قمری ماه در نوع درخواست لحاظ شود . 1- ماه نو (هلال جدید: شروع كردن طرحی جدید، رشد و ترقی و شفا بخشی2-ماه در حال رشد ( رو به بدر ) : برای درخواستهایی كه چیزی به زندگی تان می آورند و یا موجب جذب نیرویی به زندگی شما میشوند) 3- ماه كامل ( نیرومندترین مرحله ) : برای باروری و بهره برداری از نعمتهای طبیعت و تكمیل و تحقق بخشیدن به آرزوها 4- ( ماه رو به زوال : دور كردن عادتهای بد و انرژیهای منفی از زندگی و جبران خسارت و صدمه های وارد شده و دفع بیماریها5-ماه تاریك ( شبهای بدون ماه ) : برای دفع بدشگونی هایی كه از طرف دیگران وارد گشته استزمان اجرای مراسم شب میباشد(هرگز یك شمع را برای درخواست های متفاوت به كار نبرید. با هر شمع فقط یك مراسم درخواست انجام دهید و بگذارید تا شمع خود به خود بسوزد و تمام شود .

با آرزوی سلامتی برای شما ...

www.aramgroup.ir


نوشته شده در شنبه 9 دی 1396 ساعت 06:21 ب.ظ توسط حمیدرضا هاشمی نظرات |


Design By : Pichak